За нас

“Ес Три Синерджи” ЕООД разработва предпроектни проучвания, подбор на основно и спомагателно оборудване, идейни, технически и работни проекти в енергийната промишленост. Ние извършваме детайлно проектиране и якостни разчети на тръбопроводни, въздуховодни и газоходни системи, прахопроводи, специфични опори, клапи, бункери, резервоари, шнекови системи и друго енергийно оборудване, детайли, възли, съоръжения и механизми.

 

1