За нас / About us

“Ес Три Синерджи” ЕООД е инженерингова компания, която извършва работно проектиране на топлоенергийни съоръжения и системи, синтез и оптимизация на схемни решения, подбор на оборудване, якостни разчети и анализи на тръбопроводни, въздуховодни и газоходни системи, специфициране на стандартни и разработване на производствена документация за нестандартни опори и подвески.

Фирмата притежава опит при реконструкции на енергийни и промишлени котли, паротурбинни системи, проектиране и изграждане на прахопроводи и горивни уредби, системи за надгоривен въздух, въглищни сепаратори, прахоконцентратори, клапи, компенсатори, бункери, резервоари, шнекови системи и други съоръжения и механизми. Компанията е разработила конструкторска документация за изработката на мултилифт контейнери предназначени за транспортиране на течни и твърди радиоактивни отпадъци.