Проекти / Projects

Прахоконцентратори / Coal swirlers 

Въглищни сепаратори / Coal separators

Бункери и резервоари / Bunkers and Tanks

Клапи

         

Тръбопроводни системи - якостни разчети / Pipe systems - stress analysis

CFD модели за изследване / CFD analysis

Технико-икономически анализи на когенерационни схеми / Cogeneration technical and economic assessment

Работно проектиране на когенерационни схеми / Detail design of Cogeneration systems